بایگانی برچسب: s

23 آذر

یکشنبه 23 آذر 1365

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بیمارستان تهران کلینیک

ساعت 7:50 دقیقه صبح

من اومدم!

اتفاق از این خاص تر ؟!

تولدم مبارک

همین.