بایگانی برچسب: s

فکر

کم کم دارم به این نتیجه می رسم که هر کی بیشتر در مورد هر چی فکر میکنه و راه به ذهنش می رسه، کمتر به موفقیت یا خوشبختی دست پیدا میکنه! چون معمولا خوشبختی از راهی میاد که هیچ وقت فکرشو نمی کردیم !!!